Φόρτωση...
item-thumbnail

Quote of the Day #335

Everyday a new Lawyer quote @  http://spyridonadamnet.blogspot.com/ Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Ε...

item-thumbnail

Quote of the Day #334

Everyday a new Lawyer quote @  http://spyridonadamnet.blogspot.com/ Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών...

item-thumbnail

Quote of the Day #333

Everyday a new Lawyer quote @  http://spyridonadamnet.blogspot.com/ Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Ε...

item-thumbnail

Πρακτικό της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής [ΚΕΝΕ] για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο

Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών Δικηγορικό Γραφείο | Επικοινωνία |  Ημερολόγιο Facebook ...

item-thumbnail

Quote of the Day #332

Everyday a new Lawyer quote @  http://spyridonadamnet.blogspot.com/ Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Ε...

item-thumbnail

Quote of the Day #331

Everyday a new Lawyer quote @  http://spyridonadamnet.blogspot.com/ Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών...

item-thumbnail

Quote of the Day #330

Everyday a new Lawyer quote @  http://spyridonadamnet.blogspot.com/ Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Ε...

item-thumbnail

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (23/5/2013)

Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών Δικηγορικό Γραφείο | Επικοινωνία |  Ημερολόγιο Faceb...

item-thumbnail

Quote of the Day #329

Everyday a new Lawyer quote @  http://spyridonadamnet.blogspot.com/ Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Ε...

item-thumbnail

ΕφΘεσ (Συμβ) 217/2013 - Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας με αίτηση του Εισαγγελέα.

ΕφΘεσ (Συμβ) 217/2013 - Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας με αίτηση του Εισαγγελέα. Επανάληψη διαδικασίας και αθώωση αλ...

item-thumbnail

Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα περί Δικηγόρων (ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 41670/ΦΕΚ Β/1189/15.05.2013)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 41670/ΦΕΚ Β/1189/15.05.2013 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα περ...

item-thumbnail

Quote of the Day #328

Everyday a new Lawyer quote @  http://spyridonadamnet.blogspot.com/ Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Ε...

item-thumbnail

Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013."

βλ. και σχετικές ΠΟΛ:  - ΠΟΛ.1111/21.5.2013 Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξι...

item-thumbnail

Quote of the Day #327

Everyday a new Lawyer quote @  http://spyridonadamnet.blogspot.com/ Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Ε...

item-thumbnail
item-thumbnail
item-thumbnail

Quote of the Day #326

Everyday a new Lawyer quote @  http://spyridonadamnet.blogspot.com/ Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Ε...

item-thumbnail

Quote of the Day #325

Everyday a new Lawyer quote @  http://spyridonadamnet.blogspot.com/ Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Ε...

Αρχική σελίδα archive

Αρχειοθήκη

ηλενημέρωνέ με