Φόρτωση...
item-thumbnail

Ν. 4262/2014 ΦΕΚ Α 114 / 10.05.2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.»

Ν. 4262/2014 ΦΕΚ Α 114 / 10.05.2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.» ...

item-thumbnail
item-thumbnail
item-thumbnail

Η 15η Ιουνίου 2014 ορίστηκε ως νέα ημερομηνία περάτωσης εργασιών της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης

Τροποποίηση της αριθμ. 30268/22.4.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1083/ 30.4.2013) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά...

item-thumbnail

ΚΥΑ με αριθ. Δ27/οικ. 15396/539 ΦΕΚ Β 1342/27.5.2014 | Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

Αριθμ. Δ27/οικ. 15396/539 ΦΕΚΒ 1342/27.5.2014 | Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών  − Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προ...

item-thumbnail
item-thumbnail

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα των εκλογών από το Υπουργείο Εσωτερικών (Widget Εκλογικών Αποτελεσμάτων)

Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών Δικηγορικό Γραφείο | Επικοινωνία |  Ημερολόγιο Facebook | Twit...

item-thumbnail

ΜονΠρΧαν 210/2014: Η διάταξη να προσκομίζεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ (αναδημοσ. από τον Δικαστή)

Η διάταξη του άρθρου 54Α στο ν. 4174/2013 (προστέθηκε με το άρ. 9 παρ. 2 του Ν. 4223/2013, όπως ήδη τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ....

item-thumbnail

(ΔΣΑ | Διακήρυξη) Οικονομικός Έλεγχος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για τις Οικονομικές Χρήσεις των Ετών 2011, 2012, 2013 και Α' Τρίμηνο 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.   Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ με έδρα την Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 60) , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό ...

item-thumbnail

Σεμινάρια Δικαστικών Αντιπροσώπων (ΔΣΑ)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοινώνει ότι προς διευκόλυνση των Δικαστικών Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια στην αίθο...

item-thumbnail

Απόφαση ΔΕΕ στην C-26/13 Kásler, Rábai κατά OTP Jelzálogbank Zrt : Συμβάσεις καταναλωτικού δανείου συνομολογηθείσες σε ξένο νόμισμα (ελβετικό φράγκο) – Ρήτρες σχετικά με συναλλαγματικές ισοτιμίες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 30ής Απριλίου 2014 ( * ) «Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστική ρήτρα σε συμβάσεις συναφθε...

item-thumbnail
item-thumbnail

ΝΟΜΟΣ 4254/ ΦΕΚ Α 85/07.04.2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

​   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'...

Αρχική σελίδα archive

Αρχειοθήκη

ηλενημέρωνέ με