Φόρτωση...

Μήπως η αιτιολογική των άρ. 51 και 54 ν. 4305/2014 αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για να διαγνώσουν τα Διοικητικά Δικαστήρια αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων που επιβάλλουν υπερβολικά φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη;Η αιτιολογική (link)  της τροπολογίας – προσθήκης που εισήγαγε τα άρ. 51 και 54 ν. 4305/2014 δείχνει ότι και το ίδιο το Κράτος υποστηρίζει με τον πιο αυθεντικό τρόπο (αιτιολογική τυπικού νόμου) τους ισχυρισμούς δεκάδων συμπολιτών μας κατά των φορολογικών και εισφορολογικών βαρών, και συγκεκριμένα τους ισχυρισμούς περί
(α) παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρ. 25 του Συντάγματος,
(β) αντικειμενικής αδυναμίας καταβολής τους (άρ. 4 παρ. 5 Συντάγματος: «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.») και
(γ) παραβίασης του άρ. 5 του Συντάγματος («Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.»), αφού η υπερ[εισ]φορολόγηση έχει προκαλέσει τέτοια οικονομική δυσπραγία, ώστε μεγάλο μέρος από τους συμπολίτες μας να έχει πρακτικά περιθωριοποιηθεί σε βαθμό που να μην έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους και να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή της χώρας.
(δ) παραβίασης του άρ. 22 παρ. 1 του Συντάγματος (« Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.»), αφού ειδικά οι αυτοαπασχολούμενοι τίθενται επί της ουσίας εκτός εργασίας λόγω των υπερβολικών δημοσίων βαρών.
Μήπως ήρθε ο καιρός τα Διοικητικά Δικαστήρια να δεχθούν τη βασιμότητα ενός από τους παραπάνω ισχυρισμούς και να κυρήξουν την αντισυνταγματικότητα των σχετικών ρυθμίσεων, χρησιμοποιώντας στην αιτιολογία των αποφάσεών τους – μεταξύ άλλων – την αιτιολογική αυτού του νόμου;

-----//-----

Σημεία της αιτιολογικής(link)  που υποστηρίζουν τους ως άνω ισχυρισμούς:
«Επί του άρθρου 1 (ήδη άρ. 51 ν. 4305/2014): [...] Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και η σταδιακή ελάφρυνση των φορολογουμένων αποτελούν προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα καταβολής αυτών σε όσους δεν μπορούσαν μέχρι τώρα αλλά και στην ακόμα καλύτερη αντιμετώπιση όσων ήταν συνεπείς παρά την ένταση της κρίσης.
[...]
Με την  υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στην εν λόγω ρύθμιση τμηματικής καταβολής χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής  από τη Φορολογική Διοίκηση, αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990  και αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος  κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης. Παράλληλα, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και άλλα διασφαλιστικά μέτρα.
Σημειώνεται, ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στη ρύθμιση και η διευκόλυνση των φορολογουμένων προκειμένου να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, δεν τίθενται περιοριστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση. [...]

Επί του άρθρου 4 (ήδη άρ. 54 ν. 4305/2014): Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 4, θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρυθμίσεως οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ, για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 30-9-2014. Πρόκειται για μια περιορισμένης χρονικής ισχύος ρύθμιση, καθώς η αίτηση υπαγωγής δύναται να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του έτους 2015, με στόχο την στήριξη και ενδυνάμωση του ενεργού πληθυσμού, την επανένταξη των οφειλετών στην ενεργό οικονομία και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.»
Slider 9210122482754038463

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΚΓΡΙΘΟΥΝ

emo-but-icon

Αρχική σελίδα item

Αρχειοθήκη

ηλενημέρωνέ με