Φόρτωση...
item-thumbnail
item-thumbnail

N. 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ Α 269/24.12.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

item-thumbnail

ΟλΑΠ (Συμβ) 3 / 2014 - ο ΕισΑΠ έχει δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση και κατά απαλλακτικού βουλεύματος Συμβ Εφετών σε σχέση με τα αδικήματα του ν. 1608/1950

Περίληψη – η διάταξη του άρθρου 483 παρ.3 του Κ.Π.Δ είναι ειδική έναντι εκείνης του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο, όπως αυτό...

item-thumbnail

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 29 της 22-12-2014 «Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα”» ΦΕΚ Α 264 / 22.12.2014

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συ...

item-thumbnail
item-thumbnail
item-thumbnail

N. 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ Α 260 / 12.12.2014

N. 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις.» ΦΕΚ Α 260 / 12.12.2014   ...

Αρχική σελίδα archive

Αρχειοθήκη

ηλενημέρωνέ με