Φόρτωση...
item-thumbnail
item-thumbnail

Ν. 4322/2015 “Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις.” ΦΕΚ Α 42/27.04.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

item-thumbnail
item-thumbnail
item-thumbnail

Η Τροπολογία που μεταφέρει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αρ. Τροπολογίας: 37/1 3.4.2015 Περιγραφή: Μεταφορά υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, προσωπικού, εποπτευόμενων φορέων και πιστώσεων...

item-thumbnail
item-thumbnail

«Οργάνωση και Λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.).» Απόφαση Πρωθυπουργού υπ’ αριθμ. Υ152/2015 ΦΕΚ Β’ 499/02.04.2015

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την περ.ε΄ του άρθρου 12 του N . 1299/1982 (Α΄ 129), όπως κωδικοποιήθηκε ως περ. ε΄ του άρθρου ...

item-thumbnail

Ζητείται ασκούμενος/η

Ζητείται ασκούμενος/η για μερική απασχόληση. Αντικείμενο: ποινικό, υπερχρεωμένα, οικογενειακό, αστικό εν γένει, δίκαιο αναγκαστικ...

Αρχική σελίδα archive

Αρχειοθήκη

ηλενημέρωνέ με