Φόρτωση...
item-thumbnail

Αντιπαραβολή διατάξεων του ν. 3869/10 : 4336/2015 vs 4346/2015

Με πράσινο χρώμα σημειώνονται οι αλλαγές που επήλθαν με το  ν. 4161/2013 Με γαλάζιο χρώμα σημειώνονται οι αλλαγές που επήλθαν με...

item-thumbnail

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά 2015: Κωδικοποιημένο κείμενο του ν. 3869/2010 όπως τροπ. και ισχύει με το ν. 4346/2015

Με πράσινο χρώμα σημειώνονται οι αλλαγές που επήλθαν με το  ν. 4161/2013 Με γαλάζιο χρώμα σημειώνονται οι αλλαγές που επήλθαν με...

item-thumbnail

Το άρθρο 14 του ν. 4346/2015 που τροποποιεί το ν. 3869/2010

[2ο Κεφάλαιο του ν. 4346/2015 "Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρ...

Αρχική σελίδα archive

Αρχειοθήκη

ηλενημέρωνέ με