Find Me @ Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ 
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δίκαιο Περιβάλλοντος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δίκαιο Περιβάλλοντος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

2014/07/24

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος | Δελτίο Τύπου 24/7/2014 : «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών- Ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας»Αθήνα, 24/7/2014

Θέση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος στο Σχέδιο Νόμου
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών- Ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας»

Κάλεσμα φορέων και πολιτών σε Ψήφισμα

Στο Κράτος Δικαίου ο νόμος, εκτός από το τυπικό στοιχείο της ψήφισής του από τη Βουλή, οφείλει να διαθέτει και συγκεκριμένα ποιοτικά γνωρίσματα τα οποία του εξασφαλίζουν το κύρος γνησίου κανόνα δικαίου και την αποδοχή των πολιτών. 
Πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να αποσκοπεί στην επίλυση ενός δημοσίου προβλήματος, το οποίο έχει δομηθεί και μελετηθεί επαρκώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  Πρέπει να είναι γενικός, αντικειμενικός και αφηρημένος, να μην εξαντλείται δηλαδή σε αποσπασματικές ρυθμίσεις ατομικών περιπτώσεων ή στη χαριστική ικανοποίηση μεμονωμένων συμφερόντων που «σκοντάφτουν» στην κείμενη νομοθεσία. Τέλος, πρέπει να είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα. Ο τελευταίος λόγος ανήκει, βέβαια, στα Δικαστήρια, πλην όμως η Εκτελεστική εξουσία είναι σε θέση να κάνει μια, κατά το μάλλον ή ήττον, ασφαλή πρόβλεψη για τη συνταγματικότητα των νομοσχεδίων της, αρκεί να διαβάσει το Σύνταγμα και τη νομολογία, ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το επίμαχο νομοσχέδιο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών- Ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας» είναι προφανές ότι αντιλαμβάνεται ως δημόσιο πρόβλημα την υπερεπάρκεια της χώρας σε δάση και δασικές εκτάσεις, τα οποία πρέπει, ως εκ τούτου, να αποψιλωθούν και να οικοδομηθούν, καθώς την ανεπαρκή επιχειρηματική τους εκμετάλλευση και την ανάγκη να εγκατασταθούν σε αυτά από δεξαμενές καυσίμων και μονάδες διαχείρισης αποβλήτων μέχρι σφαγεία, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τουριστικά χωριά και νεκροταφεία. Αντιλαμβάνεται επίσης ως δημόσιο πρόβλημα την υπερβολική προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων, με αποτέλεσμα να αίρεται η υποχρεωτική αναδάσωση, να ανακαλούνται οι αναδασώσεις χιλιάδων στρεμμάτων και να επιτρέπονται πλείστες όσες χρήσεις σε καμμένα και αποψιλωμένα. Θεωρεί επίσης ως δημόσιο πρόβλημα την ανεπάρκεια οικισμών στη χώρα, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η δημιουργία αορίστου αριθμού νέων οικισμών, εική και ως έτυχε, σε 50, 100 και 200 στρέμματα ακόμα και μέσα σε δάση, κατά το δοκούν των επιχειρηματιών, καθ’ υπέρβαση ακόμα και των Ρυθμιστικών Σχεδίων που επιβάλλουν την ανάσχεση εξάπλωσης πόλεων όπως η Αθήνα. 
Θεωρεί ότι η σάρωση παγίων νομοθετημάτων, όπως ο Δασικός Νόμος 998/1979, και η αντικατάστασή τους με σωρεία φωτογραφικών διατάξεων, καθώς και η τροποποίηση δεκάδων διατάξεων που ψηφίστηκαν μέχρι και προχθές, δεν θα δημιουργήσουν καμμία ανασφάλεια στους πολίτες που θα κληθούν να συμμορφωθούν, καμμία σύγχυση στη Διοίκηση που θα κληθεί να τις εφαρμόσει και καμμία καθυστέρηση στα Δικαστήρια που θα κληθούν να τις ελέγξουν.
Θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από το άρθρο 24 του Συντάγματος που επιβάλλει τον ορθολογικό χωροταξικό σχεδιασμό και απαγορεύει τη μεταβολή που προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων, εκτός εάν συντρέχει ανάγκη άλλης χρήσεως ζωτικής για την εθνική οικονομία, με δεδομένα και παραμέτρους εθνικού επιπέδου, η δε θυσία του δάσους είναι το μοναδικό πρόσφορο μέσο για την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής (ΣτΕ 2435/1993 κ.ά.), ούτε από το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος, που επιτάσσει την υποχρεωτική αναδάσωση και αποκλείει τη διάθεση των αναδασωτέων για άλλο προορισμό. Θεωρεί ότι η Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει παγίως κηρύξει αντισυνταγματικές διατάξεις νόμων που επέτρεπαν την ιδιωτική πολεοδόμηση, καθώς και χρήσεις εντός δασών πολύ ηπιότερες από τις επίμαχες, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Ίσως πάλι να θεωρεί ότι τα εμπόδια από τις συνταγματικές διατάξεις και τη νομολογία του ΣτΕ θα αρθούν σύντομα με την κατάργηση αμφοτέρων.
Αυτά θεωρεί το νομοσχέδιο.  Καλούμε τους βουλευτές όλων των κομμάτων, οι οποίοι θα κληθούν σε λίγες μέρες να αποφασίσουν, να έχουν διαφορετική γνώμη και να το καταψηφίσουν.

Φορείς και πολίτες που συμφωνούν με το παρόν, καλούνται να το γνωστοποιήσουν στο email info@environ-sustain.gr το ταχύτερο δυνατόν, διότι η ψήφιση του Νομοσχεδίου στη Βουλή προγραμματίζεται για ερχόμενη Τρίτη 29 Ιουλίου 2014.


Επιμελητήριο  Περιβάλλοντος  και  Βιωσιμότητος
Καλλιδρομίου 30 & Ζωοδόχου Πηγής  ΤΚ 11473 Αθήνα
τηλ : 210-3823.850 | email:  info@environ-sustain.gr 


Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών

2014/04/27

Ν. 4258/2014 ΦΕΚ Α΄ 94/14.04.2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Ν. 4258/2014 ΦΕΚ Α΄ 94/14.04.2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

2013/12/25

Αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». ΦΕΚ Β 488 / 30.03.2011 [ημ/νία κυκλ. 31.03.2011]
Αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103
Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».


2012/05/09

Έτσι «τρώνε» τα δάση μας

Τί μπορεί να έχει στο μυαλό του ένας ευσυνείδητος ΠτΔ αυτές τις κρίσιμες ώρες για τη χώρα;

Το περιβάλλον φυσικά...

Ως ύστατη πράξη δημοκρατίας στις κρίσιμες ώρες που περνά η χώρα, η κυβέρνηση Παπαδήμου, και ο άμισθος πλέον ΠτΔ, θέλησαν να περάσουν τις προστατευτικές ρυθμίσεις για τον Παρνασσό, δύο μόλις μέρες πριν τις εκλογές, ξέροντας ότι οι επερχόμενες κυβερνήσεις απορροφημένες από το φλέγον θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας, πρόκειται να δείξουν πλήρη αδιαφορία προς το περιβάλλον.

Το κύκνειο αυτό άσμα μετουσιώθηκε σε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών», το οποίο χωρίζει τις περιοχές του Παρνασσού σε ζώνες (βλ. το χάρτη εδώ), νομιμοποιώντας από δόμηση «προσωρινού χαρακτήρα» μέχρι θήρα, δημιουργία Αιολικών Πάρκων, ίδρυση  και λειτουργία μικρών εργαστηρίων ή μεταποιητικών μονάδων τοπικών προϊόντων, εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων εξόρυξης παραδοσιακών λατομικών προϊόντων (!) αποκλειστικά για τοπική χρήση, εγκατάσταση πάσης φύσεως κεραιών και άλλα πολλά, με αποκορύφωμα την παρακάτω ρύθμιση:

Η εκτός σχεδίου δόμηση μόνο για την ανέγερση  και χρήση μονώροφης κατοικίας, μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής επιφάνειας 150 m2, σε συγκεκριμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Διάταγμα ως προς τους όρους δόμησης και εφόσον  διασφαλίζεται η προστασία των οικοσυστημάτων και του τοπίου από την οικιστική χρήση συνολικά

Το προαναφερόμενο έκτρωμα, ασχέτως περιεχομένου, προκαλεί ακόμα περισσότερο λόγω του χρονικού σημείου στο οποίο επιλέχθηκε να ‘περαστεί’.

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 4 Μαΐου (δύο μέρες πριν τις εκλογές δηλαδή) με καταληκτική ημερομηνία τις... 4 Ιουνίου. Η επιλογή ενός τέτοιου χρονικού σημείου καθιστά το σχέδιο φυσικά εκ προοιμίου ‘ύποπτο’, ασχέτως περιεχομένου, αφού είναι φανερό ότι οι συντάκτες του υπολόγιζαν ότι θα το περάσουν ‘ήσυχα’. Δυστυχώς λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο.

Ωστόσο και η ουσία του δεν πάει πίσω...  

Απολαύστε μερικές από τις ρυθμίσεις επιλεγμένες prima vista (η έμφαση δική μου):