Find Me @ Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ 
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διοικητικό Δίκαιο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Διοικητικό Δίκαιο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

2013/06/07

Αναρμόδιο το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου να δικάσει τις προσφυγές για το «κούρεμα» καταθέσεων


Ως απαράδεκτες απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου τις προσφυγές για το «κούρεμα» των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή. 

Διότι κρίθηκε πως οι προσφυγές δεν ανάγονται στο πλαίσιο της αναθεωρητικής του δικαιοδοσίας σύμφωνα με το ΑΠΕ. Αυτό συμβαίνει γιατί τα δικαιώματα των καταθετών δεν εμπίπτουν στη σφαίρα του δημοσίου δικαίου, αλλά στη φύση του ιδιωτικού δικαίου και ως τέτοιες μπορούν να εξετασθούν στο πλαίσιο αστικών αγωγών.


"Αυτή είναι δε και η ουσία του θέματος, σε συμφωνία με την ορθόδοξη θεώρηση των πραγμάτων.  Τα όποια δικαιώματα των καταθετών της Λαϊκής, αν αυτοί επηρεάζονται δυσμενώς από την πώληση των εργασιών της, δεν εμπίπτουν στα πλαίσια του αναθεωρητικού ελέγχου της νομιμότητας των εν λόγω Διαταγμάτων αλλά στα πλαίσια αστικών διαδικασιών εναντίον της ίδιας της Λαϊκής στη βάση της συμβατικής σχέσης ή στα πλαίσια της διαδικασίας εξυγίανσης και κατ΄επέκταση και της Δημοκρατίας  ως έχουσας, δια της παρέμβασης της αυτής μέσω της Κεντρικής Τράπεζας στα της Λαϊκής, ενδεχομένως προκαλέσει ζημία στους καταθέτες.  Είναι σε εκείνα τα πλαίσια που θα μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητα των ενεργειών της Δημοκρατίας δυνάμει των Διαταγμάτων και η όποια ζημία έχει ενδεχομένως προκληθεί στους καταθέτες από τις ενέργειες εκείνες, περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν τον όποιο επηρεασμό των προτεραιοτήτων και εξασφαλίσεων, τον επηρεασμό ως εκ της ενδεχομένως μη συμφέρουσας αποξένωσης περιουσιακών στοιχείων"

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στα Επαρχιακά Δικαστήρια, κάτι που όμως θα χρειαστεί χρόνο. 

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου βγήκε κατά πλειοψηφία- υπέρ ήταν επτά δικαστές  και δύο εναντίον (βλ. διϊστάμενες αποφάσεις του Δικαστή Ερωτοκρίτου και  της Δικαστού Παπαδοπούλου

Πηγή: iefimerida.gr
 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________

2013/01/29

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (28/1 - 8/2/2013)Με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται η τροποποίηση και ο εμπλουτισμός διατάξεων που αφορούν τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, τους δημοσιονομικούς ελέγχους και τη δημοσιονομική διαχείριση, το πλαίσιο των αδρανών καταθέσεων, τη διοίκηση και στελέχωση δομών του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και λοιπές σχετιζόμενες με το εν λόγω Υπουργείο διατάξεις.

Ειδικότερα και συνοπτικά, με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων:
α) θεσπίζεται η προκαταβολή ποσού έναντι σύνταξης για τους αποχωρούντες υπαλλήλους του Δημοσίου καθώς και για τους στρατιωτικούς, προκειμένου να αμβλυνθούν τα οικονομικά προβλήματα που αυτοί ενδεχομένως αντιμετωπίζουν λόγω των ενδεχόμενων καθυστερήσεων της απονομής σε αυτούς σύνταξης, καταργούνται οι Επιτροπές Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων του άρθρου 1 και του άρθρου 4 του Α.Ν. 599/1968, αυστηροποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των λογοτεχνών – καλλιτεχνών από το Δημόσιο, ενώ περιορίζεται το ποσό της σύνταξης που τους καταβάλλεται, τροποποιούνται διατάξεις του π.δ. 169/2007 ώστε να καταστούν περισσότερο λειτουργικές και ρυθμίζονται διάφορα συνταξιοδοτικά θέματα του Δημοσίου,
β) επικαιροποιείται και συγκεκριμενοποιείται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα,
γ) ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και στελέχωσης του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους,
δ) συγκροτείται Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών ΕΔΕΛ και Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ,
ε) δημιουργείται Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων,
στ) καταργείται διάταξη του ν. 3697/2008 στο πλαίσιο της προσπάθειας να επιτευχθεί πλήρης διαφάνεια δημοσιονομικής διαχείρισης με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο των δημοσίων δαπανών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, καλούνται οι πολίτες σε διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των υιοθετούμενων ρυθμίσεων και να υποβάλουν τυχόν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Κ. Σταϊκούρας


Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών


 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________

2012/11/15

Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α' 222/ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΙΓ.1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. H περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος μετατρέπεται σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από ένα έτος και δεν υπερβαίνει τα δύο μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν ο δράστης είναι υπότροπος και το δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.»