Find Me @ Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ 
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΕΤΤ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΕΤΤ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

2015/03/15

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων ασκουμένων από την ΕΕΤΤ«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ»

Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2015

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

2015/03/03

«Επανένταξη στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και οργάνωση του Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για τη διαχείριση ερωτημάτων/αιτημάτων/καταγγελιών καταναλωτών προς την ΕΕΤΤ − Λειτουργία και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του ΤΕΚ σύμφωνα με το Π.δ. 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α΄/2002)» Απόφαση 745/12 ΦΕΚ B΄ 274/25.02.2015
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012), ιδίως τα άρθρα 3 περίπτ. στ, 11 και 12,
β. το Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,
γ. το Π.δ. 387/2002 «Εσωτερική Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένων και συναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α΄/2002), ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 7,
δ. την υπ’ αριθμ. 62189/2001 κοινή υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β΄/2001),
ε. την ΑΠ. 237/84/03.12.2001 απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001),
στ. την ΑΠ. 280/127/04.04.2003 απόφαση της ΕΕΤΤ «Παροχή Εξουσιοδοτήσεων στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 460/Β΄/2003),
ζ. την ΑΠ 687/327/11−4−2013 απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός περί διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών»  (ΦΕΚ 1874/Β΄/31−7−2013),
η. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ. και ύστερα από προφορική Εισήγηση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ,
Επειδή:
Είναι συνεχής η αναγκαιότητα προστασίας του καταναλωτή:
1. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ σε θέματα προστασίας του καταναλωτή καθιστά αναγκαία τη συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση της πληθώρας των έγγραφων καταγγελιών των καταναλωτών και χρηστών που υποβάλλονται, δεδομένου ότι υποβάλλονται με μέσο μηνιαίο όρο τις 1.002 νέες καταγγελίες στην ΕΕΤΤ, ενώ πρέπει να διευθετούνται 1.600 κατά μέσο όρο μηνιαίες κλήσεις καταναλωτών.
2. Υπάρχει σημαντικός αριθμός εισερχομένων καταγγελιών σε θέματα που άπτονται της προστασίας των καταναλωτών κατά τη μεταφορά τους από πάροχο σε πάροχο, σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέροντας αυθαίρετες ενεργοποιήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή/και απορρίψεις αιτημάτων φορητότητας, ή/και υπέρογκες ή/και αδικαιολόγητες χρεώσεις, ή/και καθυστερημένες ενεργοποιήσεις ή/και μη άρση βλαβών υπηρεσιών τηλεφωνίας/πρόσβασης στο διαδίκτυο, ή/και κακές πρακτικές σχετικά με τις Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης, ή/και μη υλοποίηση αιτημάτων ακυρώσεων ευρυζωνικών συνδέσεων και μη συμμόρφωση των παρόχων σε Κανονισμούς, Κώδικες Δεοντολογίας και Κανονισμούς Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ, θέματα κεραιών, θέματα που σχετίζονται με τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, θέματα συμμόρφωσης των παρόχων με σχετικούς Κανονισμούς, διατάξεις και κώδικες κ.λπ.).
3. Ως συνέπεια των ανωτέρω, εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη ανάδειξης των θεμάτων που χρήζουν της εποπτικής και ρυθμιστικής παρέμβασης της ΕΕΤΤ, μέσω ελέγχων, τροποποιήσεων Κανονισμών, κλήσεων σε ακροάσεις, έκδοσης συστάσεων, επικαιροποίησης των κωδίκων δεοντολογίας και των εντύπων για την ενημέρωση των καταναλωτών, της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς και με άλλες Ανεξάρτητες Αρχές με σκοπό την προστασία του καταναλωτή και την απόδοση απτών αποτελεσμάτων της ΕΕΤΤ ως προς το θέμα αυτό.
4. Η λειτουργία του Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ) με τη σύσταση Ομάδων Εργασίας έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά μέχρι σήμερα και με το έργο της έχει συμβάλει:
i) στην ανάληψη από την ΕΕΤΤ των κατάλληλων εποπτικών (έλεγχοι, συστάσεις προς παρόχους και καταναλωτές, κλήσεις σε ακροάσεις, κ.α.) και ρυθμιστικών δράσεων, όπως ενδεικτικά κώδικες δεοντολογίας για Πολυμεσικές και Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, εισήγηση Κανονισμών όπως, ενδεικτικά, για τον καθορισμό ελαχίστου επιπέδου αναλυτικής χρέωσης, Κανονισμού Γενικών Αδειών, Κανονισμού για τις Πολυμεσικές Υπηρεσίες, Κανονισμός RUO, φορητότητα αριθμών κ.α., προς όφελος του καταναλωτή και των εποπτευόμενων αγορών,
ii) στην αμεσότερη ενημέρωση και παρέμβαση για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος του καταναλωτή,  παρέχοντας ενημέρωση και οδηγίες, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕΤΤ για την προστασία του καταναλωτή,
αποφασίζει:
1. Την επανένταξη του Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της ΕΕΤΤ, όπως ορίζει το άρθρο 6 του Π.δ. 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α΄/2002).
2. Την στελέχωση του Τομέα με την μετακίνηση των εξής στελεχών της ΕΕΤΤ:
α) Αθανασοπούλου Ελένη, στέλεχος ΤΕΚ ως συντονίστρια
β) Κικιβαράκη Βασιλική, στέλεχος ΤΕΚ,
γ) Λαγού Παρασκευή, στέλεχος ΤΕΚ,
δ) Μπίνεση Μαρία, στέλεχος ΤΕΚ,
ε) Μπίσμπα Μοίρα, στέλεχος ΤΕΚ,  
στ) Πολυχρονόπουλου Γεωργίου, στέλεχος ΤΕΚ
για την άσκηση της αρμοδιότητας όπως ορίζεται ιδίως στο εδάφιο στ.΄ του άρθρου 6 του Π.δ. 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α΄/2002).
Τα νυν στελέχη του Τμ. Δημοσίων Σχέσεων ήτοι:
α) Γρηγόρης Καρίμαλης
β) Νίκος Κιτωνάκης
γ) Δήμητρα Νικολακοπούλου
δ) Μαρία−Ελένη Καρακίτσου
ε) Βασίλης Αγγουράς
στ) Παρασκευή Αβραάμ
θα συνεχίσουν να ασχολούνται αποκλειστικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων όπως ορίζονται στα εδάφια α. έως ε. και ζ. έως η. του άρθρου 6 του Π.δ. 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α΄/2002).

3. Ορίζει ότι το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του ΤΕΚ προσδιορίζεται ιδίως σε ό,τι αναφέρεται στα ακόλουθα: Π.δ. 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α΄/2002), Ν. 4070/2012 και Ν. 4053/2012 και Κανονισμό Διαχείρισης Καταγγελιών της Διεύθυνσης Ταχυδρομείων (ΦΕΚ 1874/31.07.2013).
Ειδικά τα κάτωθι:
3.1. Η παραλαβή και δρομολόγηση σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες (διευθύνσεις ή τμήματα) της ΕΕΤΤ των ερωτημάτων/ αιτημάτων/ παραπόνων/ καταγγελιών καταναλωτών, καθώς και η διοικητική μέριμνα για τις σχετικές απαντήσεις.
3.2. Η προετοιμασία διμηνιαίων αναφορών στις οποίες θα αναφέρονται ο αριθμός των έγγραφων καταγγελιών, των απαντητικών εγγράφων, καθώς και στατιστικά δεδομένα και ευρήματα. Οι διμηνιαίες αναφορές θα διαβιβάζονται στη Διοίκηση της ΕΕΤΤ και θα κοινοποιούνται στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα (διεύθυνση ή τμήμα) της ΕΕΤΤ για περαιτέρω διερεύνηση και πιθανές εποπτικές, ρυθμιστικές, νομικές ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους όπως ορίζεται στο Π.δ. 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α΄/2002).
3.3. Η πλήρης και ορθή καταγραφή, κατηγοριοποίηση και καταχώρηση όλων των γραπτών καταγγελιών/αι− τημάτων/δρομολογήσεων/ απαντήσεων καταναλωτών/ χρηστών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως και τωναπαντήσεων των σχετικών παρόχων.
3.4. Όσον αφορά τη διαχείριση ερωτημάτων/αιτημάτων/καταγγελιών από τους καταναλωτές, που θέτουν νέα, μη επαναλαμβανόμενα ζητήματα, αυτά θα προωθούνται, μέσω του ΟΠΣ, από τον Τομέα στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα (διεύθυνση ή τμήμα) της ΕΕΤΤ που θα έχουν και την ευθύνη για την επί της ουσίας απάντηση σε εύλογο χρόνο η οποία θα προωθείται στον Τομέα. Ο Τομέας μπορεί να επικοινωνεί με τους καταναλωτές με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους. Στην περίπτωση των Ταχυδρομείων, ισχύουν και τα οριζόμενα στον σχετικό Κανονισμό της ΕΕΤΤ (ΑΠ 687/327/11−4−2013, ΦΕΚ 1874/Β΄/31−7−2013). Η περαιτέρω εξέταση των ευλόγων ερωτημάτων/αιτημάτων/καταγγελιών, καθώς και η εισήγηση επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες, όταν τούτο καθίσταται αναγκαίο, ανήκουν στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμόδιων οργανικών μονάδων, βάσει του Π.δ. 387/2002 (ΦΕΚ 335/Α΄/2002).
3.5. Στις αρμοδιότητες της καθ’ ύλην αρμόδιας οργανικής μονάδας (διεύθυνσης ή τμήματος) της ΕΕΤΤ περιλαμβάνονται και η άμεση ενημέρωση του ΤΕΚ αναφορικά με αλλαγές στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και η επικαιροποίηση των τυποποιημένων προτύπων απαντητικών εγγράφων ή/και δρομολογήσεων.
3.6. Η συνδρομή στην επικαιροποίηση, μετά από σχετική έγκριση, της ενότητας «Καταναλωτές» του ιστότοπου της ΕΕΤΤ, με ερωτήσεις και απαντήσεις, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες (διευθύνσεις ή τμήματα) της ΕΕΤΤ.


4. Διαπιστώνει ότι σημαντικοί παράγοντες για την αποτελεσματική εκπλήρωση των ανωτέρω είναι:
4.1. Η συνεχής και αδιάκοπη απασχόληση 10 στελεχών στο ΤΕΚ. Συνεπώς, απαιτείται η άμεση στελέχωση του ΤΕΚ με επιπλέον 4 άτομα είτε από την ΕΕΤΤ ή μέσω εξωτερικής συνεργασίας.
4.2. Η υλοποίηση έργων βελτίωσης για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία του ΤΕΚ, μετά από σχετικές εισηγήσεις της Προϊσταμένης του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, όπως και των αρμοδίων Διευθύνσεων Τηλεπικοινωνιών, Φάσματος, και Ταχυδρομείων, και των Τμημάτων Νομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής της ΕΕΤΤ καθότι κρίνονται ως κρίσιμες οι ακόλουθες δράσεις για την ηλεκτρονική διαχείριση καταγγελιών/ ερωτημάτων/ αιτημάτων/ παραπόνων, σε συνεργασία με το Τμ. Πληροφορικής, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το μεγάλο αριθμό ημερήσιων εισερχομένων έγγραφων ερωτημάτων/ αιτημάτων/ παραπόνων/ καταγγελιών, τηλεφωνικών κλήσεων, όπως:
·        Η επικαιροποίηση και τροποποιήσεις στη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, με σκοπό την εξυπηρέτηση και ολοκλήρωση των κλήσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και ανάπτυξη σχετικού συστήματος αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης.
·        Ο εκσυγχρονισμός του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ με σκοπό την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ερωτημάτων/αιτημάτων των καταναλωτών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Π.χ., προώθηση του καταναλωτή στην ενότητα με τα frequently asked questions πριν την υποβολή καταγγελίας.
·        Επέκταση της διαδικτυακής εφαρμογής καταγγελιών με σκοπό να συμπεριλάβει τους παρόχους πολυμεσικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
·        Επέκταση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής καταγγελιών με νέα λειτουργικότητα με σκοπό να συμπεριλάβει την άμεση εξυπηρέτηση καταναλωτών (self service).
·        Η επικαιροποίηση του ΟΠΣ, σύμφωνα με τις ανάγκες των αρμόδιων Διευθύνσεων και του ΤΕΚ προς διευκόλυνση των χρηστών και του έργου τους.

5. Παρέχει εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να:
5.1. Ορίζει ή/και να αντικαθιστά το συντονιστή και τα στελέχη του ΤΕΚ, με απόφασή του.
5.2. Συστήνει ομάδα εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ:657/16/28−6−2012 «Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 2157/Β΄/18.7.2012) και ιδίως το άρθρο 7, προς διευκόλυνση του έργου του ΤΕΚ.
5.3. Κοινοποιήσει την απόφαση στους αποδέκτες της και να προβεί σε κάθε διαδικαστική ενέργεια ή έκδοση πράξης ή τροποποίηση που θα διευκολύνει την απρόσκοπτη λειτουργία του ΤΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 15 Ιανουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Δικηγόρων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).» Απόφ. Αριθμ. 746/034 ΦΕΚ Β΄ 289/ 25.02.2015Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 13 παρ. 11 αυτού (ΦΕΚ 82/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α΄ 261/17−12−2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,
β. τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄ 208/2013), όπως αυτός ισχύει, ιδίως το άρθρο 13,
γ. το Ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας», και ιδίως το άρθρο 40 αυτού, όπως αυτό ισχύει,
δ. τις διατάξεις του Π.Δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α΄), όπως ισχύουν,
ε. την αριθ. 62189/18−10−2001 κοινή υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β΄22−1−2001),
στ. το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων (19.800,00) ευρώ αποκλειστικά σε βάρος του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ για το οικονομικό έτος 2014 και για καθένα από τα επόμενα έτη όπως θα διαμορφωθεί από τις ανάγκες τις ΕΕΤΤ και την άσκηση έως πέντε (5) ασκουμένων δικηγόρων και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό εκάστου έτους,
ζ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 29961/19−01−2015 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου αυτής,
αποφασίζει:
1. Ορίζει τη μηνιαία αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία της ΕΕΤΤ στο ποσό των εξακοσίων (600,00 €) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός.
2. Καθορίζει τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με υπόδειγμα που συντάσσει η ΕΕΤΤ και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο αυτής, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της. Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) τα στοιχεία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς του,
β) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχει ήδη εγγραφεί ως ασκούμενος,
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και συμπληρώνει όλα τα πεδία της αίτησης.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών.
Η Επιλογή γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η ΕΕΤΤ στη σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.
3. Ορίζει ως Υπεύθυνο τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.
Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων να καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.
4. Ορίζει ότι η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα έτος πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Ιανουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

2013/06/30

Απόφαση ΕΕΤΤ 693/9/4-6-2013 ΦΕΚ Β' 1564/21-06-2013 Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr

Απόφαση ΕΕΤΤ 693/9/4-6-2013
ΦΕΚ Β' 1564/21-06-2013
 
Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr

Κατηγορία: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟ Η/Υ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟ , ΚΩΔΙΚΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Τύπος : Απόφαση (Α)
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:

2012/07/22

Πρόσκληση σε ασκούμενους δικηγόρους για άσκηση στην ΕΕΤΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Π Ρ Ο Σ Κ Α ΛΕ Ι

ασκούμενες-ους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας εννέα (9) μηνών, με δικαίωμα παράτασης, στην ΕΕΤΤ να υποβάλουν την αίτησή τους στην ΕΕΤΤ (Λ.  Κηφισίας αρ. 60, Μαρούσι, τηλ: 210 6151 000), έως τις 31 Ιουλίου 2012.