Φόρτωση...

Ψηφιακές Υπογραφές ΔΣΑ: Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα 02/11/2012

 

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60

106 79 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες
Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων
και Ανάπτυξης Υπηρεσιών
Τηλ. 210 -3398215 - 236
Fax 210 3647172
E Mail isokratis@dsa.grΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έλαβε υπόψη τα εξής:


*    Την εμπειρία μας από τη διάθεση ψηφιακών πιστοποιητικών (προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή) σε 500 πιλοτικούς χρήστες - δικηγόρους από την ΑΠΕΔ (Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου), τις σχετικές απαραίτητες διαδικασίες, αλλά και τα τεχνικά ζητήματα εγκατάστασης και χρήσης των πιστοποιητικών από τους πιλοτικούς χρήστες - δικηγόρους
*    Την από 5/4/2012 Υπουργική απόφαση ΥΑΠ/Φ.60/76/984 (ΦΕΚ 1162/B'/2012)   με την οποία καθορίζονται οι Οργανικές Μονάδες για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της ΑΠΕΔ και αναγνωρίζεται ο ΔΣΑ ως Αρχή Εγγραφής της ΑΠΕΔ
*    Τα συμπεράσματα της από 24/8/2012 συνάντησης του Προέδρου του ΔΣΑ κ. Γιάννη Αδαμόπουλου με τους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσο Βολουδάκη, και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Κώστα Καραγκούνη και το Γ. Γραμματέα του Υπ. Δικαιοσύνης κ. Νικόλα Κανελλόπουλο
*    Τα συμπεράσματα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στα Χανιά 25/9/2012
*    Τα συμπεράσματα από την αξιοποίηση των ήδη διατεθέντων ψηφιακών πιστοποιητικών στους 500 πιλοτικούς χρήστες - δικηγόρους
*    Τους απαιτούμενους ρόλους και τις σχετικές αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων (ΔΣΑ, Υ.Δ.Μ.&Ψ.Σ, ΥΑΠ, Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Δικαστήρια) και φυσικών προσώπων (Δικηγόροι) στην αξιοποίηση στην πράξη των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης
*    Ως «Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου» σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του Άρθρου 20 του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’/15-3-2006), έτσι όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του, ορίστηκε η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υ. Δ.Μ.&Η.Δ.
*    Ως «Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης» (ΥπΑΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται το Τμήμα Επεξεργασίας και Διαρκούς Απογραφής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών της ΥΑΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η ΥπΑΠ είναι αρμόδια για την έκδοση και την εν γένει διαχείριση των πιστοποιητικών των τελικών χρηστών, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής και σύννομης λειτουργίας της υπηρεσίας PKI.
*    Ως «Αρχή Εγγραφής» θα είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με αποστολή τον έλεγχο των αιτημάτων και των εγγραφών των Τελικών Χρηστών, και για την επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητας των Δικηγόρων και την παρακολούθηση των σχετικών υπηρεσιών πιστοποίησης
*    Ο Δικηγόρος, ως τελικός χρήστης είναι το φυσικό πρόσωπο για το οποίο εκδίδεται ένα ψηφιακό πιστοποιητικό κατόπιν αίτησής του
*    Τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου το οποίο ορίζει ότι η Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ), (ή Secure Signature Creation Device - SSCD)  χρησιμοποιείται για την ασφαλή δημιουργία και αποθήκευση των κλειδιών των αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών.
Σύμφωνα με τον κατάλογο που είναι δημοσιευμένος στον ιστοχώρο της ΥΑΠ[1], τα υποστηριζόμενα SSCD που είναι συμβατά με το σύστημα διαχείρισης ΑΔΔΥ της υποδομής δημοσίου κλειδιού του συστήματος ΕΡΜΗΣ-PKI έχουν ως εξής:
Κατασκευαστής
Μοντέλο/Τύπος SSCD
Middleware
Συμβατότητα
Safenet
5100 /USB Token
SafeNet Authentication Client 8.1 SP2 (ή νεώτερο)
Windows 7 32 and 64, MacOS, Linux
Athena
ASEPCOS-TS/CNS / Smart Card
ID Protect 6.20. (ή νεώτερο)
Windows 7 32 and 64, MacOS, Linux
Athena
ASEPCOS-TS/CNS / USB token
ID Protect 6.20.08(ή νεώτερο)
Windows 7 32 and 64, MacOS, Linux
Oberthur
Cosmo ID-One / USB token
AuthentIC Webpack v4.4.5 (ή νεώτερο)
Windows 7 32 and 64, MacOS, Linux
Gemalto
IDClassic 340 / Smart Card
ClassicClient 6. (ή νεώτερο)
Windows 7 32 and 64, MacOS, Linux
Gemalto
IDClassic 340 / USB token
ClassicClient 6. (ή νεώτερο)
Windows 7 32 and 64, MacOS, Linux

*    Το Card Management System (CMS) είναι λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για την εύκολη και αυτοματοποιημένη διαχείριση του κύκλου ζωής των SSCD, των ψηφιακών πιστοποιητικών, των εφαρμογών και λοιπών πληροφοριών που εγκαθίστανται σε αυτές, καθώς επίσης και της διασύνδεσης των SSCD με τρίτα συστήματα ή εφαρμογές που πρέπει να κάνουν χρήση αυτών.
*    Τα κοινά συμπεράσματα από την μέχρι σήμερα εκπαίδευση των Εκπαιδευτών του ΔΣΑ από την ΥΑΠ καθώς και τις υπηρεσίες Υποστήριξης  για όλους τους κατόχους ψηφιακής υπογραφήςσας καλεί να υποβάλλετε την προσφορά σας για την προμήθεια, εγκατάσταση, υποστήριξη Ψηφιακών πιστοποιητικών "σκληρής" αποθήκευσης στους Δικηγόρους.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Για την αποτελεσματική διευκόλυνση απόκτησης ψηφιακής υπογραφής από τους Δικηγόρους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει λύση για τα ακόλουθα:

1.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΣΑ ΩΣ ΑΡΧΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1.1.             Ανάπτυξη εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα των συλλόγων για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δικηγόρων για απόκτηση ψηφιακών πιστοποιητικών (Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα μπορούσε να επεκταθεί και σε Θεσσαλονίκη – Πειραιά). Η εφαρμογή θα αναγνωρίζει το χρήστη, θα εμφανίζει τα στοιχεία από το μητρώο του ΔΣΑ, και θα μπορεί να συμπληρώσει υποχρεωτικά όποια στοιχεία απαιτούνται για την αυτόματη έκδοση της ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ και του ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ που απαιτούνται από την διαδικασία έκδοσης ψηφιακών Πιστοποιητικών της ΥΑΠ.
1.2.             Ο Δικηγορικός Σύλλογος ως φορέας εγγραφής, συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά, τα ψηφιοποιεί και τα αρχειοθετεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωσή τους σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές
1.3.             On Line διασύνδεση μέσω τεχνολογίας Web-Services μεταξύ συστήματος του Συλλόγου και του ERMIS. Το Web-Service που υποδέχεται τα στοιχεία υλοποιείται από τον Ανάδοχο του "ERMIS", ο οποίος πρέπει να προσδιορίσει το τίμημα.  Το Web-Service του Συλλόγου υλοποιείται με ευθύνη και δαπάνη του Συλλόγου
1.4.             Ανάπτυξη λογισμικού το οποίο θα διευκολύνει το Δικηγόρο στην εγκατάσταση και ενεργοποίηση των ψηφιακών πιστοποιητικών, επιλογή Drivers ανάλογα  με τη σύνθεση του λειτουργικού, του Web Browser που χρησιμοποιεί ο Δικηγόρος καθώς και για την εύκολη και αυτοματοποιημένη διαχείριση του κύκλου ζωής των ΑΔΔΥ
1.5.             Προμήθεια Οκτώ Χιλιάδων (8000) SSCD μαζί με το αντίστοιχο Middleware (από την προαναφερθείσα λίστα υποστηριζόμενων κατασκευαστών SSCD από τον “Ermis”) στο ΔΣΑ
1.6.             Ο Δικηγορικός Σύλλογος θα οργανώσει σεμινάρια για να εκπαιδεύσει τα μέλη στην χρήση της Ηλεκτρονικής Υπογραφής, στην Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων αλλά και στις νέες εφαρμογές που αναπτύσσονται σήμερα στο χώρο της δικαιοσύνης από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τα Δικαστήρια

2.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΔΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2.1.             Ο Δικηγόρος ως τελικός χρήστης, υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του στο Πληροφοριακό Σύστημα των Συλλόγων, για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής. Το σύστημα αντλώντας στοιχεία από το μητρώο, προσυμπληρώνει όλες τις φόρμες για υποβολή αιτήσεων και εντύπων. υποβάλει τα δικαιολογητικά και ολοκληρώνεται η φυσική ταυτοποίηση. Ο Υπάλληλος του Συλλόγου εγκρίνει το αίτημα του Δικηγόρου
2.2.             Ο Δικηγόρος εγγράφεται στον «ΕΡΜΗ» με αυτόματο τρόπο (Web-Service), (αρχικοποίηση εγγραφής)
2.3.             Ο Δικηγόρος παραλαμβάνει, εγκαθιστά και ενεργοποιεί την ψηφιακή του Υπογραφή, συγκεκριμένα:
2.3.1.               ΑΔΔΥ - Παραλαμβάνει την Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ), με διάρκεια ζωής τα 5 έτη. Ο αριθμός θα είναι ανάλογος με τον αριθμό των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως 15/12/2012. Η παραλαβή θα γίνεται από τα γραφεία του ΔΣΑ (ή των άλλων Συλλόγων), καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα (Οι τρόποι πληρωμής θα είναι: Μετρητά, Αντικαταβολή, ή Ηλεκτρονική συναλλαγή).
2.3.2.               PKI - Έχει αποκτήσει με κόστος και ευθύνη του Συλλόγου, άδεια χρήσης PKI για τον «Ermis»
2.3.3.               CMS - Παραλαμβάνει το λογισμικό Card Management System (CMS)
2.3.4.               Εγκαθιστά με φιλικό και αποτελεσματικό τρόπο τα απαιτούμενα κλειδιά


3.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Προαιρετική Επιλογή από τους Συλλόγους)
3.1.             Help Desk. Η όλη διαδικασία κτήσης (αλλά και η χρήση) ΑΔΔΥ και ψηφιακών πιστοποιητικών υποστηρίζεται από τον Ανάδοχο σε ωράριο εργασίας που κατ' ελάχιστον καλύπτει 9:00 έως 19:00
3.2.             Υπηρεσίες Υποστήριξης νέων αιτήσεων για προμήθεια νέων ΑΔΔΥ, με το ίδιο τίμημα
3.3.             Εκπαίδευση Εκπαιδευτών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει έναν ικανό αριθμό Δικηγόρων και Πληροφορικών (γύρω στους 200 εκπαιδευτές πανελλαδικά) ώστε οι σύλλογοι να μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους Δικηγόρους ειδικά σε ζητήματα ηλεκτρονικής κατάθεσης Δικογράφων, Παρακολούθηση ροής Δικογράφου κ.λπ)
3.4.             Υπηρεσίες Υποστήριξης των μεταβολών, αλλαγών, απενεργοποίησης, ενεργοποίησης ψηφιακών υπογραφών για όλους τους κατόχους ψηφιακής υπογραφής

4.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ/ OΝ SITE ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Προαιρετική Επιλογή από τους Συλλόγους)
4.1.             Απομακρυσμένη/ On site εγκατάσταση - Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα, εάν το ζητήσει ο Δικηγόρος, υπηρεσίες εγκατάστασης του ψηφιακού πιστοποιητικού σκληρής αποθήκευσης, από εξειδικευμένο τεχνικό στο γραφείο του (On site) ή με απομακρυσμένη σύνδεση

5.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Με δεδομένο ότι από το σύνολο των Δικηγόρων της χώρας, κατά τον πρώτο μήνα έναρξης λειτουργίας θα εκδηλώσει ενδιαφέρον τουλάχιστον το 15% των Δικηγόρων, (7.000 – 8.000 δικηγόροι) ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει άμεσα υπηρεσίες που να μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση αυτή. Επίσης θα πρέπει να προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.


Ο ανάδοχος θα πρέπει στην οικονομική του προσφορά να έχει διακριτές τιμές για κάθε μία από τις εφαρμογές που απαιτείται να αναπτυχθούν, για τη δημιουργία υποδομής του ΔΣΑ, ως Αρχή Εγγραφής κεφάλαιο 1 " ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΣΑ ΩΣ ΑΡΧΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ".
Επίσης υποχρεωτικά στην οικονομική του προσφορά να περιλαμβάνεται το  κόστος για κάθε Δικηγόρο όπως προκύπτει από τις απαιτήσεις στο κεφάλαιο 2 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΔΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ".
Τέλος, υποχρεωτικά στην οικονομική του προσφορά να περιλαμβάνεται το κόστος  για κάθε Δικηγόρο όπως προκύπτει από τις απαιτήσεις στο κεφάλαιο 3 "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ" και 4 "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ/ OΝ SITE ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ"


ΟΙ υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν κλειστές προσφορές για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι τη Πέμπτη 15/11/2012 και ώρα 15:00, στα γραφεία του ΔΣΑ την Ακαδημίας 60, 1ος Όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ..Για τον ΔΣΑ
Βασίλης Μανιός
Διευθυντής Πληροφορικής και ανάπτυξης υπηρεσιών


[1] http://www.yap.gov.gr 

+++Σας άρεσε; Διαδώστε το+++


___________________________________________________________________________
Τεχνολογία για Δικηγόρους 3387992123733922936

Δημοσίευση σχολίου

 1. Ανώνυμος26/3/13, 3:20 μ.μ.

  Που στο καλό μπορεί να βρει κανείς το έρμο το AuthentIC Webpack v4.4.5 ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος26/3/13, 4:27 μ.μ.

  Να το, ανάθεμα το δημόσιο:
  http://www.yap.gov.gr/index.php/aped/aped-odigies-arxikopoihshs-addy-menu.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΚΓΡΙΘΟΥΝ

emo-but-icon

Αρχική σελίδα item