Φόρτωση...

Καταργήθηκε από 1/1/2014 η δυνατότητα εκχώρησης μισθωμάτων στο δημόσιο. (Δ12Α 1049261 ΕΞ 2014)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014
Αριθ. Πρωτ.:Δ12Α 1049261 ΕΞ 2014


ΘΕΜΑ : Κατάργηση των υποχρεώσεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 το άρθρου 26 του ν. 4223/13 ορίζεται ότι από 1.1.2014 ο ν. 2238/94 και όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού παύουν να ισχύουν.

Ως εκ τούτου η διαδικασία εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων και τόκων δανείων που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994, έπαψαν να ισχύουν από 1.1.2014.
  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν.Γραμματέα Δ.Ε.
4. Γραφείο κ.κ. Γεν. Δ/ντών
5. Γραφείο κ. Δ/ντή Δ12
6. Δ12 - Τμήματα Α'(20) - Β'(5) - Γ' (5)
7. Φορολογικές Δ/νσεις, Τμήματα και ανεξάρτητα γραφεία
8. Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών
9. Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Πολιτών (5)
10. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20)


Πηγή: Δι@γεια


Σπυρίδων Αδάμ – Δικηγόρος Αθηνών – ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών
Slider 2480183179775079817

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΚΓΡΙΘΟΥΝ

emo-but-icon

Αρχική σελίδα item