Φόρτωση...
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δημοσιονομικό Δίκαιο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
item-thumbnail
item-thumbnail
item-thumbnail

N. 4270 / 2014 ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»

N. 4270 / 2014 ΦΕΚ Α 143 - 28.06.2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο ...

item-thumbnail

ΠΔ 155/2013 «Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) - Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.» ΦΕΚ Α 245 - 07.11.2013 [ημ/νία κυκλ. 08.11.2013]

ΠΔ 155/2013 «Τροποποίηση του αριθ. 151/1998 π.δ/τος (Α΄ 116) - Διαδικασία εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσ...

item-thumbnail

Ν. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ Α 185 / 10.09.2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ Α 185 - 10.09.201...

item-thumbnail

Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013."

βλ. και σχετικές ΠΟΛ:  - ΠΟΛ.1111/21.5.2013 Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξι...

item-thumbnail
item-thumbnail

Δημιουργώντας τη νέα γενιά φοροφυγάδων

Με το άρ. 1 παρ. 3 ν. 4110/2013 [ΦΕΚ Α΄17/23.01.2013] Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. αντικα...

item-thumbnail

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (28/1 - 8/2/2013)

Με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται η τροποποίηση και ο εμπλουτισμός διατάξεων που αφορούν τη συνταξιοδοτική ...

Αρχική σελίδα index