Φόρτωση...
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΝΣΚ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
item-thumbnail

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 26/2016 : Φορολογία ακινήτων σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα. Μετά το νέο προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων σε αυτές τις περιοχές, η φορολογική αρχή μετά την ακύρωση (ΣτΕ 3833/2014) της υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1131/5.6.2013 (Β' 1499/20.6.2013) Αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομικών και την, σε αντικατάστασή της, εκδοθείσα υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1239/23.10.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β' 2330/29.10.2015), η Φορολογική Διοίκηση, υποχρεούται να προβεί, μόνον ύστερα από αίτημα σε τροποποιητική δήλωση του φορολογουμένου, σε έκδοση τροποποιητικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων, με τα οποία ο φ.α.π. θα υπολογισθεί με τη νέα τιμή αντί της αρχικής και σε επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς του φόρου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Αριθμός γνωμοδοτήσεως 26/2016 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Β' Τμήμα) Συνεδρίαση της 8ης Φεβρουαρίου 2016

item-thumbnail

Το κείμενο της γνωμοδότησης υπ' αρ. 256/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία η έρευνα σε κατοικία είναι επιτρεπτή χωρίς παρουσία εκπροσώπου δικαστικής εξουσίας.

Παρακάτω τίθεται το κείμενο της υπ' αριθμ. 256/2014 γνωμοδότησης του Νομικού συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη δυνατότητα έρευν...

Αρχική σελίδα index

ηλενημέρωνέ με

Πολυδιαβασμένα της Εβδομάδας